Skip to content

MBA – Master of Business Administration

Nový MBA, LL.M a DBA cyklus online formou, otvárame v Lučenci v septembri 2022!

LL.M – Master of Law

Vysoká škola DTI a Wyższa Szkoła Menedżerska w WarszawiePodyplomowe Kolegium Studiów Menedżerskich

ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Law (LL.M)

akreditované  World Jurist Association (WJA)Wasinghton (USA) & Apsley Business School of London (UK)

Názov predmetu   Počet hodín ECTS
1. Úvod do amerického práva 8 1
2. Právo EU 10 2
3. Marketing a právo 20 4
4. Medzinárodné konanie 8 1
5. Medzinárodné ekonomické vzťahy 8 1
6. Daňové právo 14 2
7. Finančné právo 12 2
8. Zmluvné právo 10 2
9. Obchodné právo 14 2
10. Pracovné právo 12 2
11. Živnostenské právo 12 2
12. E-obchod a Internetové právo, Účtovníctvo pre právnikov 10 2
13. Právo duševného vlastníctva 8 1
14. Spotrebiteľské právo a marketingová stratégia podniku 10 2
15. MediáciaÚstava a podnikanie 12 2
16. Etika 6 1
17. Obchodný protokol, Firemná kultúra a identita podniku 6 1
 • Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

  Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

  Vyučovací jazyk: slovenčina

  Dĺžka štúdia: 1 rok

  Miesto štúdia: IKC Lučenec (prípadne podľa dohody)

  Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

  Poplatok: 3500,- EUR

   INFORMÁCIE:

  Kristína Nosková, vedúca IKC Lučenec
  mobil: +421 907 433 466
  e-mail: info@dtilucenec.sk
 • Na stiahnutie

DBA – Doctor of Business Administration

Vysoká škola DTI a  Warsaw Management University organizujú

postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Doctor of Business Administration (DBA)

akreditované Apsley Business School of London (UK) v dĺžke 1 rok (2 semestre), 30 ECTS.

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.

Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

Výhodou pre prijatie do tohto študijného programu je minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru s dostatočnou manažérskou praxou pri vedení tímov alebo projektov. Podmienkou je absolvované MBA štúdium. Predchádzajúca prax by mala byť minimálne cca. 5 rokov. Predchádzajúcu prax študent preukazuje čestným prehlásením a popisom vykonávanej pozície.

Obsahom samostatného semestra je spracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Po dohode s tútorom si možno zvoliť tému dizertačnej práce už v priebehu štúdia a priebežne pracovať na dizertačnej práci.

Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti z oblasti riadenia. DBA program je celý zameraný na prehĺbenie teoretického základu a aplikáciu nadobudnutých vedomostí v praxi alebo teoretickom výskume. Jedná sa o vrchol manažérskeho profesijného a postgraduálneho vzdelávania. Absolvent sa stáva špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie.

Uchádzač: Štúdium je určené predovšetkým manažérom na pozícii stredného a top manažmentu firiem, ľuďom s odlišným odborom vzdelania, ktorí majú ambície riadiť firmy a tímy a v neposlednom rade je určený podnikateľom.

Čo získam?

– rozšírenie znalosti v manažérskej oblasti,
– zlepšenie možnosti vycestovať do zahraničia, prípadne sa tam aj usadiť,
– najvyšší akademický titul a doktorát výskumu v odbore Business Administration, DBA –     ekvivalent PhD.

Vyučovací jazyk: slovenčina / angličtina

Dĺžka a organizácia štúdia: 1 rok, 3 vyučovacie bloky

Miesto štúdia: podľa dohody

Poplatok: 3900 EUR

Začiatok štúdia: podľa dohody

Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

INFORMÁCIE:

Kristína Nosková, vedúca IKC Lučenec
mobil: +421 907 433 466
e-mail: info@dtilucenec.sk