Skip to content
Profesijné vzdelávanie

MBA – Master of Business Administration

Vysoká škola DTI ponúka možnosť získať prestížny profesijný titul MBA (Master of Business Administration). Profesijné vzdelávanie je založené na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

V mesiaci október 2023 otvárame v stredisku Vysokej školy DTI v Lučenci nový cyklus jednoročných profesijných vzdelávaní pre manažérov, lekárov, právnikov, predstaviteľov neziskových organizácii a verejnej správy, v programoch MBA (Master of Business Administration), DBA (Doctor of Business Administration) a LL.M (Master of Law). Prihláste sa a zvýšte tak Vašu cenu na trhu práce! Prednášky profesijných vzdelávaní budú prebiehať online formou.

Vzdelávanie sa uskutočňuje v spolupráci a partnerstve inštitúcií:

 • Collegium Humanum – Warsaw Management University, ul. Marszałkowska 115, 00-112 Warszawa, Polsko
 • Apsley Business School, London, The United Kingdom
 • DTI University, Dubnica nad Váhom, Slovakia

Master of Business Administration (MBA) je profesijný vzdelávací program, ktorý ponúka účastníkom rozšírenie ich manažérskych znalostí a schopností nad rámec vysokoškolského vzdelania. Tento program je určený nielen pre manažérov, podnikateľov, predstaviteľov neziskových organizácii či verejnej správy, ale taktiež pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť znalosti o nové informácie z odboru a využiť teoretické a praktické vedomosti pre ďalší rozvoj kariéry.

Vybrať si môžete z nasledujúcich vzdelávacích programov:

 • Manažment organizácie
 • Finančný manažment
 • Manažment v realitnom biznise
 • Manažment zdravotníctva

Dĺžka trvania profesijného vzdelávania MBA je jeden rok.

Vyučovacím jazykom je slovenčina, vybrané predmety sa však môžu vyučovať v anglickom jazyku. Kontroly a skúšky sú v kompetencii vyučujúcich zapojených do MBA programu a prebiehajú v slovenskom jazyku.

Potvrdením ukončenia vzdelávania je diplom MBA, ktorý vydávajú spoločne:

 • Collegium Humanum – Warsaw Management University, Warszawa, 
 • Apsley Business School of London,
 • Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Diplom MBA je vydávaný v anglickom jazyku.

Článok v časopise MY COMPANY POLSKA o programe MBA a rozhovor s rektorom našej partnerskej univerzity v Poľsku nájdete nižšie v sekcii na stiahnutie.

LL.M – Master of Law

Vysoká škola DTI a Collegium Humanum – Warsaw Management University

ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Law (LL.M)

v spolupráci s  World Jurist Association (WJA)Wasinghton (USA) & Apsley Business School of London (UK)

 • Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti prvkov systému práva. Stáva sa špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie z pohľadu práva.

  Uchádzač: Absolvent právnického štúdia (štúdia s praxou v právnickej oblasti – končiace titulom Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing. a pod.). Štúdium je určené pre manažérov firiem, pracovníkov verejnej správy, právnikov (advokátov), ktorí sa zaoberajú prioritne obchodným a podnikovým právom. Absolvent si prehĺbi kvalifikáciu v oblasti korporátneho práva.

  Vyučovací jazyk: slovenčina

  Dĺžka štúdia: 1 rok

  Miesto štúdia: DTI (prípadne podľa dohody)

  Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

  Poplatok: 3500,- EUR

 • Na stiahnutie

 •  INFORMÁCIE:

  Kristína Nosková, vedúca IKC Lučenec
  mobil: +421 907 433 466
  e-mail: info@dtilucenec.sk

DBA – Doctor of Business Administration

 • Vysoká škola DTI a  Collegium Humanum – Warsaw Management University, organizujú

  postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Doctor of Business Administration (DBA)

  v spolupráci s Apsley Business School of London (UK) v dĺžke 1 rok (2 semestre), 30 ECTS.

  Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) je konzervatívnym programom doktorandského stupňa profesijného vzdelávania. Vysoká škola DTI ho realizuje v spolupráci so zahraničným partnerom Vysokou školou manažérskou vo Varšave. Ide o medzinárodne uznávaný titul doktorandského vzdelávacieho programu, ktorý nie je špecificky upravený zákonmi. Jedná sa o neakademický profesijný titul uvádzaný za menom.


  Študijný program vychádza zo všeobecnej koncepcie DBA štúdií, ktorá je známa zo zahraničných manažérskych škôl a univerzít. Zamestnávatelia ho všeobecne prijímajú ako nadštandard manažérskeho vzdelávania vedúcich pracovníkov.

  Výhodou pre prijatie do tohto študijného programu je minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru s dostatočnou manažérskou praxou pri vedení tímov alebo projektov. Podmienkou je absolvované MBA štúdium. Predchádzajúca prax by mala byť minimálne cca. 5 rokov. Predchádzajúcu prax študent preukazuje čestným prehlásením a popisom vykonávanej pozície.

  Obsahom samostatného semestra je spracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Po dohode s tútorom si možno zvoliť tému dizertačnej práce už v priebehu štúdia a priebežne pracovať na dizertačnej práci.

  Profil absolventa: Absolvent získa nadpriemerné znalosti z oblasti riadenia. DBA program je celý zameraný na prehĺbenie teoretického základu a aplikáciu nadobudnutých vedomostí v praxi alebo teoretickom výskume. Jedná sa o vrchol manažérskeho profesijného a postgraduálneho vzdelávania. Absolvent sa stáva špecialistom na svojej pracovnej pozícii schopným riešiť kvalifikovane vzniknuté situácie.

  Uchádzač: Štúdium je určené predovšetkým manažérom na pozícii stredného a top manažmentu firiem, ľuďom s odlišným odborom vzdelania, ktorí majú ambície riadiť firmy a tímy a v neposlednom rade je určený podnikateľom.
   

  Čo získam?

  – rozšírenie znalosti v manažérskej oblasti,
  – zlepšenie možnosti vycestovať do zahraničia, prípadne sa tam aj usadiť,
  – najvyšší akademický titul a doktorát výskumu v odbore Business Administration, DBA – ekvivalent PhD.

  Vyučovací jazyk: slovenčina / angličtina

  Dĺžka a organizácia štúdia: 1 rok, 3 vyučovacie bloky

  Miesto štúdia: podľa dohody

  Poplatok: 3900 EUR

  Začiatok štúdia: podľa dohody

  Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

 • Na stiahnutie

 

INFORMÁCIE:

Kristína Nosková, vedúca IKC Lučenec
mobil: +421 907 433 466
e-mail: info@dtilucenec.sk

 

MSc – Master of Science

  • Vysoká škola DTI a Collegium Humanum – Warsaw management University
   ponúka Postgraduálne štúdium zamerané na získanie profesijného titulu Master of Science (MSc).

   Názov modulu: Management and Technology

   Uchádzač: Absolvent aspoň prvého stupňa bakalárskeho štúdia. V odôvodnených prípadoch možno ukončené vysokoškolské vzdelanie nahradiť preukázaním relevantnej praxe. Štúdium je určené nielen pre manažérov a podnikateľov, ale aj ostatným, ktorí chcú získať aktuálne informácie zo zvoleného odboru.

   Profil absolventa: absolvent získa nadpriemerné vedomosti z manažmentu vrátene manažmentu technologických procesov

   Vyučovací jazyk: slovenčina

   Miesto štúdia: DTI resp. online

   Prijímacia skúška: bez prijímacej skúšky

  • Na stiahnutie

INFORMÁCIE:

Kristína Nosková, vedúca IKC Lučenec
mobil: +421 907 433 466
e-mail: info@dtilucenec.sk