Skip to content

dps

Vysoká škola DTI ponúka možnosť doplniť si pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie v školách a školských zariadeniach (doplnenie kvalifikačných predpokladov) absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia.

Vysoká škola DTI otvára ďalší ročník DPŠ v septembri 2023, priamo v Lučenci! Doplňujúce pedagogické štúdium je určené pre:

    • Majstrov odbornej výchovy (MOV),
    • Učiteľov profesijných predmetov (UPP).

Podmienky

  • o štúdium v programe Majster odbornej výchovy sa môžu uchádzať aj absolventi stredných škôl,
  • o program Učiteľ profesijných predmetov len absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia.
  • Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Cena za semester: 300 EUR

Učebné plány

Prihláška

Vyplnenú prihlášku prosíme doručiť poštou na adresu študijného oddelenia školy (Vysoká škola DTI, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom), najneskôr 31.08.2024

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na: +421 907 433 466 / info@dtilucenec.sk